آمبولانس زمینی


آمبولانس‌زمینی به نوعی وسیله‌نقلیه‌ای گفته می شود که برای جابجایی بیماران و یا مصدومین به بیمارستان‌ها و یا مراکز درمانی اورژانس مورد استفاده می‌گردد. این نوع آمبولانس ها دارای تجهیزات اولیه‌ای هستند که امکان احیای بیمار و زنده نگه داشتن آنها تا انتقال به بیمارستان را فراهم می‌کند. علاوه بر موارد ذکر شده این نوع آمبولانس ها برای انتقال عضو اهدایی، دارو و یا تجهیزات لازم برای بیماران نیز مورد استفاده می‌گردد. طبق استاندارد ملی ایران شماره ۴۳۷۴ آمبولانس‌ها به سه تیپ مختلف دسته بندی می شوند.

آمبولانس ها شامل تیپ‌های زیر هستند:

  • تیپ A
  • تیپ B
  • تیپ C

آمبولانس تیپ A

این نوع آمبولانس به گونه‌ای مجهز شده‌اند که برای انتقال یا درمان‌های اولیه و پایش بیماران مورد استفاده قرار می‌گیرند. معمولا برای جابجایی افرادی که در حالت غیر اورژانسی هستند استفاده می‌شود و دارای تجهیزات چهارگانه اصلی شامل کپسول اکسیژن، برانکارد، کیف احیا و ساکشن می‌باشند.

آمبولانس تیپ B

این نوع آمبولانس به گونه‌ای طراحی و مجهز شده اند که برای انتقال بیمار و درمان‌های پیشرفته مورد استفاده قرار می‌گیرند. آمبولانس تیپ B علاوه بر تجهیزات چهارگانه اصلی (کپسول اکسیژن، برانکارد، کیف احیا و ساکشن) مجهز به DC شوک و تجهیزات دیگری مانند ونتیلاتور، پمپ سرم و سرنگ و در صورت نیاز AED می‌باشد.

آمبولانس تیپ c

این نوع آمبولانس علاوه بر دارا بودن موارد بالا، امکانات احیا، ICU و CCU نیز دارد که می‌توان گفت به نوعی اورژانس قابل حمل محسوب می‌شود.

يكي ديگر از آمبولانس هايي كه در گروه آمبولانس هاي ويژه جاي دارد بعنوان آمبولانس نوزادان يا انكولانس اطلاق مي گردد.

آمبولانس هاي نوزادان كه مجهز به كليه تجهيزات N.I.C.U هستند وظيفه انتقال نوزادان بين بيمارستانها را بعهده دارند و اين آمبولانسها علاوه بر تجهيزات مورد نياز نوزادان از پرسنلي بهره مي برند كه تجربه كار با نوزادان را دارا باشند انكوباتور يكي ديگر از تجهيزات مورد نياز براي انتقال نوزادان است كه حضور آن در آمبولانس نوزادان بسيار ضروري ميباشد انكوباتور ميتواند با ثابت نگاه داشتن دماي محيط به اندازه دلخواه به ما كمك نمايد تا دماي بدن نوزاد را تا درجه مطلوب ثابت نگاه داريم.همچنين بدليل اينكه فضاي انكوباتور بسته و محدود است ميتوانيم با تنظيم مقدار اكسيژن داخلي از افت سطح اكسيژن خون نوزاد نيز جلوگيري نماييم و اين دو عامل بعنوان عوامل اصلي در انتقال نوزادان مطرح بوده و ريسك انتقال را تا حد ممكن كم مينمايد .

الو! آمبولانس؟