امبولانس خصوصی مجهز آمبولانس خصوصی فوری امبولانس خصوصی تهران | شمال تهران | شهرستان ها

امبولانس خصوصی مجهز آمبولانس خصوصی فوری امبولانس خصوصی تهران | شمال تهران | شهرستان ها

مرکز امبولانس خصوصی

امبولانس خصوصی
امداد نیکان

درخواست امبولانس سریع، ارزان و مجهز

برانکارد چیست


برانکارد یکی از تجهیزات پزشکی است که برای حمل کوتاه مدت بیمار هایی است که نیاز به مراقبت های پزشکی دارند.

برانکارد در شرایط حاد یعنی مواقعی که بیمار بر اثر افت فشار یا هر حادثه ی دیگری که برای بیمار اتفاق می افتد که به راحتی قادر به حرکت نیست و یا مراقبت خارج از بیمارستان توسط اورژانس مورد استفاده قرار می گیرد.

انواع برانکارد امبولانس


برانکارد ویژه امبولانس NF-A2

بیشتر بدانید
 • برانکارد پاچلاقی جهت افزایش سرعت و راحتی انتقال بیمار
 • ساخته شده از پروفیل آلومینیوم آلیاژی تا استحکام ومقاومت مقاومت مناسبی ایجاد میکند
 • پشت سری متحرک وقابل تنظیم
 • دارای بدسایدهای (دستگیره) جانبی تاشو
 • دارای پایه سرم متحرک با قابلیت تنظیم ارتفاء
 • دارای سه کمربند نگهدارنده جهت حفاظت از بیمار
 • قفل ایمنی داخل امبولانس جهت ثابت نمودن برانکارد در داخل کابین
 • ابعاد ایستاده (cm) : 85*55*195
 • ابعاد جمع شده (cm) :25*55*195
 • وزن خالص (kg) : 41
 • قدرت تحمل وزن (kg) : 180

برانکارد ویژه امبولانس NF-L

بیشتر بدانید
 • رانکارد پاچلاقی جهت افزایش سرعت و راحتی انتقال بیمار
 • ساخته شده از پروفیل آلومینیوم آلیاژِی تا استحکام و مقاومت مناسبی ایجاد کند
 • قابلیت تبدیل شدن به صندلی حتی با وجود مصدوم
 • پشت سری متحرک و قابل تنظیم
 • دارای بدسایدهای (دستگیره) جانبی تاشو
 • دارای سه کمربند نگهدارنده جهت حفاظت از بیمار
 • قفل ایمنی داخل امبولانس جهت ثابت نمودن برانکارد در داخل کابین
 • ابعاد ایستاده (cm) : 82*55*190
 • ابعاد جمع شده (cm) :20*55*190
 • وزن خالص (kg) :31
 • قدرت تحمل وزن (kg) : 180

برانکارد ویژه امبولانسNF-A7

بیشتر بدانید
 • برانکارد کالاسکه ای جهت انتقال مصدوم به امبولانس توسط دو کاربر طراحی شده است
 • ساخته شده از پروفیل آلومینیوم آلیاژی تا استحکام و مقاومت مناسبی ایجاد میکند
 • پشت سری و ریر پایی متحرک و قابل تنظیم
 • امکان تنطیم ارتفاء به صورت پله کانی
 • دارای بد سایدهای (دستگیره) جانبی تاشو
 • دارای سه کمربند نگهدارنده جهت حفاظت از بیمار
 • قفل ایمنی داخل امبولانس جهت ثابت نمودن برانکارد در داخل کابین
 • ابعاد ایستاده (cm) : 82*55*193
 • ابعاد جمع شده (cm) : 32*55*193
 • وزن خالص (kg) : 29
 • قدرت تحمل وزن (kg) : 180

برانکارد ویژه امبولانس NF-A6

بیشتر بدانید
 • بدانکارد پاچلاقی جهت افزایش سرعت و راحتی انتقال بیمار
 • ساخته شده از پروفیل آلومینیوم آلیاژی تا استحکام و مقاومت مناسبی ایجاد میکند
 • قابلیت تبدیل شدن به صندلی
 • حتی با وجود مصدوم
 • پشت سری متحرک و قابل تنظیم
 • دارای بدسایدهای (دستگیره)جانبی تاشو
 • دارای سه کمربند نگهدارنده جهت حفاظت از بیمار
 • قفل ایمنی داخل امبولانس جهت ثابت نمودن برانکارد در داخل کابین
 • ابعاد ایستاده (cm) : 85*55*195
 • ابعاد جمع شده (cm) : 25*55*195
 • وزن خالص (kg) : 39
 • قدرت تحمل وزن (kg) : 180

برانکارد ویژه امبولانس NF-A9

بیشتر بدانید
 • برانکارد پاچلاقی جهت افزایش سرعت و رلحتی انتقال بیمار
 • ساخته شده از پروفیل آلومینیوم آلیاژی تا استحکام و مقاومت مناسبی ایجاد میکند
 • پشت سری وزیر پایی متحرک و مقابل تنظیم
 • امکان تنظیم ارتفاء پله کانی از هر دو طرف به صورت مجزا
 • دارای بد سایدهای (دستگیره) جانبی تاشو
 • دارای پایه سرم متحرک با قابلیت تنظیم ارتفاء
 • دارای سه کمربند نگهدارنده جهت حفاظت از بیمار
 • قفل ایمنی داخل امبولانس جهت ثابت نمودن برانکارد در داخل کابین
 • دارای رویه جداشونده جهت استفاده به صورت برانکارد حمل نفر
 • ابعاد ایستاده (cm) : 85*55*195
 • ابعاد جمع شده (cm) : 38*55*195
 • وزن خالص (kg) : 47
 • قدرت تحمل وزن (kg) : 180

برانکارد ویژه امبولانسNF-A10

بیشتر بدانید
 • ساخته شده از پروفیل آلومینیوم آلیاژی تا استحکام و مقاومت مناسبی ایجاد کند
 • پشت سری متحرک و قابل تنظیم
 • دارای بد سایدهای (دستگیره) جانبی تاشو
 • دارای سه کمربند نگهدارنده جهت حفاظت از بیمار
 • قفل ایمنی داخل امبولانس جهت ثابت نمودن برانکارد در داخل کابین
 • یک سال ضمانت و ده سال خدمات پس از فروش
 • ابعاد ایستاده (cm) : ---------
 • ابعاد جمع شده (cm) : 15*55*185
 • وزن خالص (kg) :17
 • قدرت تحمل وزن (kg) :160