برانکارد چیست


برانکارد یکی از تجهیزات پزشکی است که برای حمل کوتاه مدت بیمار هایی است که نیاز به مراقبت های پزشکی دارند.

برانکارد در شرایط حاد یعنی مواقعی که بیمار بر اثر افت فشار یا هر حادثه ی دیگری که برای بیمار اتفاق می افتد که به راحتی قادر به حرکت نیست و یا مراقبت خارج از بیمارستان توسط اورژانس مورد استفاده قرار می گیرد.

انواع برانکارد آمبولانس


الو! آمبولانس؟