امبولانس خصوصی مجهز آمبولانس خصوصی فوری امبولانس خصوصی تهران | شمال تهران | شهرستان ها

امبولانس خصوصی مجهز آمبولانس خصوصی فوری امبولانس خصوصی تهران | شمال تهران | شهرستان ها

بلاگ

امبولانس را در آینه دیدیم چه کنیم؟

,وقتی در آینه امبولانس میبینید فقط کافیه راه را باز کنید. امبولانس خصوصی همیشه در حال عملیات هستند و یا در حال رفتن به عملیات و یا در حال برگشت هستند. برای نجات جان انسان ها حتما لازم نیست جزء تیم امداد و نجات بود و یا برای تاثیر در زندگی افراد دنبال کارهای عجیب نباشید. فقط کافیه وقتی آمبولانس خصوصی و یا آمبولانس دولتی میبینید. راه را نبندید؛ فرشته نجات شوید..

بیشتر بخوانید