امبولانس خصوصی مجهز آمبولانس خصوصی فوری امبولانس خصوصی تهران | شمال تهران | شهرستان ها

امبولانس خصوصی مجهز آمبولانس خصوصی فوری امبولانس خصوصی تهران | شمال تهران | شهرستان ها

بلاگ

معرفی استاندارد ملی امبولانس

معرفی استاندارد ملی امبولانس استاندارد ملی خودروهای پزشکی وتجهیزات آنها – امبولانس ها 4374 مقدمه استاندارد ملی براساس استاندارد اروپایی EN178 تدوین شده است و با نظرات اعضای کمیسیون فنی تدوین استاندارد متشکل از کارشناسان سازمان استاندارد ایران ،کارشناسان سازمان اورژانس کشور ، کارشناسان سازمان امداد و نجات جمعیت هلال احمر ،نمایندگان شرکتهای تولید کننده امبولانس ، کارشناسان دانشگاه های علوم پزشکی و نماینده انجمن صنفی تولید کنندگان تجهیزات پزشکی با شرایط کشور هماهنگ شده است. این استاندارد از نوع استانداردهای اجباری است به این معنی که تمام خودروهای امبولانس تولیدی در کشور ملزم به رعایت بندهای آن می باشند و از لحاظ قانونی تجهیز امبولانس مغایر با این استاندارد تخلف محسوب می شود . این استاندارد براساس امبولانس های تجهیز شده بر روی خودروهای ون تدوین شده است و امبولانس های آفرود و نظامی را شامل نمی شود. استاندارد به شرح الزامات ابعادی، پزشکی، بهداشتی و ایمنی امبولانس می پردازد و روش آزمون تمام بندهای مندرج را شرح می دهد..

بیشتر بخوانید