مدیریت


بعضی وقت ها، تکه ابری آسمان جسمتان را مکدر می کند و بیمار تلقی میشوید اما…
سپیدپوشان ما، میزبان جسمتان میشوند تا شفا در شما تجلی یابد. صحبت از مهربانی بی انتهای کادر ماست که در سایه سار مهر خداوند، از تبلور احساسشان گلهای پژمرده هم جان میگیرند…

((ما؛ شانه شدن را بلدیم…))

الو! آمبولانس؟