خدمات پرستاری در منزل


خدمات پرستاری یکی از خدمات مرکز آمبولانس خصوصی امداد نیکان است که شامل پرستاری بیمار، سالمند و کودک می‌باشد. معمولا خدمات پرستاری در منزل هزینه کمتری نسبت به بیمارستان و یا خانه‌های سالمندان دارد. پرستاری در منزل همانند مراقبت‌های پزشکی که در بیمارستان و یا خانه‌های سالمندان ارائه می‌گردد، موثر می‌باشد.


پرستار بیمار

پرستاری از بیمار با مراقبت‌های کامل و ارائه گزارش دقیق به بهبودی بیمار کمک بسیاری خواهد کرد و باعث افزایش آرامش و امنیت بیمار خواهد بود. بیشترین استفاده از خدمات پرستاری بیمار در منزل جهت درمان‌های توان‌بخشی، تزریق داخل وریدی، بهداشت عمومی، مراقبت از زخم‌های جراحی، طب اطفال و سلامت روان می‌باشد.

پرستاری سالمند

از خدمات پرستاری سالمند برای آسایش، رفاه و کمک در درمان سالمندان استفاده می‌شود. می‌توان از خدمات پرستاران به صورت روزانه و یا شبانه‌روزی بهره برد. پرستار های اعزامی از نیرو های متخصص مرکز آمبولانس امداد نیکان می‌باشند که می‌توانند تحت نظر و آموزش فیزیوتراپ و درمانگر به بهبود سریع سالمند کمک بسیاری بکنند.

پرستاری از کودک

پرستاری از کودک توسط نیرو‌های حرفه‌ای و آموزش دیده می‌شوند.

الو! آمبولانس؟