تجهیزات ثابت سازی چیست؟


به تجهیزاتی گفته می شود که در عملیات های امداد باعث ثابت نگه داشتن اعضای آسیب دیده بدن مجروح (بیمار) خواهد شد. با اینکه بدن و اسکلت توانایی مقابله با بعضی از صدمات و ضربه ها را دارد اما زمانی که حادثه ای با شدت بسیار بالا رخ می دهد، بدن توانایی تحمل این حادثه را ندارد و یا گاهی اوقات باعث شکستگی استخوان می شود و نیاز به ثابت نگه داشتن اعضا می شود از این نوع وسایل استفاده می گردد.

تجهیزات ثاب سازی


الو! آمبولانس؟