امبولانس خصوصی مجهز آمبولانس خصوصی فوری امبولانس خصوصی تهران | شمال تهران | شهرستان ها

امبولانس خصوصی مجهز آمبولانس خصوصی فوری امبولانس خصوصی تهران | شمال تهران | شهرستان ها

امبولانس خصوصی و اورژانس تهران

همه مطالب 27 اردیبهشت 1402
اورژانس و امبولانس خصوصی در صورتی که درخواست آمبولانس خصوصی موارد ویژه پزشکی و مراقبتی داشته باشید، اعزام اورژانس و امبولانس جهت جابجایی بیمار از محلی به محل دیگر همراه با تکنسین‌های مجرب انجام خواهد شد. علاوه بر این، بنا به درخواست شما، اورژانس و امبولانس خصوصی مجهز به دستگاه و تجهیزات پزشکی با توجه به وضعیت بیمارتان اعزام می شود. چرا از اورژانس و امبولانس خصوصی سرویس اورژانس و امبولانس خصوصی بگیرید؟ اورژانس و امبولانس خصوصی پلتفرم خدمات پرستاری و مراقبتی معتبر و حرفه ای در شهر کرج و تهران است؛ که خدمات متنوعی ارائه می دهد. یکی از سرویس های برجسته اورژانس و امبولانس خصوصی که متقاضیان زیادی نیز دارد سرویس اورژانس و امبولانس خصوصی است. بسیاری از خانواده ها برای عزیز بیمارشان که از شرایط سلامتی و جسمانی بدی برخوردار است و نمی توانند با استفاده از اورژانس و امبولانس های معمولی یا وسایل نقله شخصی او را به مراکز درمانی یا هر مکان دیگری منتقل کنند از سرویس اورژانس و امبولانس خصوصی استفاده می کنند. شما میتوانید برای درخواست اورژانس و امبولانس خصوصی استاندارد و مجهز به تجهیزات پزشکی با اورژانس و امبولانس خصوصی تماس بگیرید. اورژانس و امبولانس های خصوصی اورژانس و امبولانس خصوصی می توانند بیمار شما را در بهترین شرایط و بدون اینکه هیچ آسیبی به آن ها برسد جابه جا کنند. اگر نیاز به حمل بیمار از منزل به بیمارستان دارید، یا پس از مرخص شدن بیمارتان از بیمارستان برای انتقال او به منزل به سرویسی نیاز دارید که نکات ویژه مراقبتی و ایمنی را در نظر داشته باشد و یا برای جابه جایی بیمار از تهران به شهرستان به مشکل برخورده‌اید، سرویس اورژانس و امبولانس خصوصی اورژانس و امبولانس خصوصی آماده‌ی ارائه خدمات به شما و بیمار عزیزتان می‌باشد. تماس: 0212260115 اورژانس و امبولانس خصوصی اعزام اورژانس و امبولانس آمبولانس خصوصی اورژانس امبولانس خصوصی در شمال تهران

اورژانس و امبولانس  خصوصی

در صورتی که درخواست آمبولانس خصوصی موارد ویژه پزشکی و مراقبتی داشته باشید، اعزام اورژانس و امبولانس  جهت جابجایی بیمار از محلی به محل دیگر همراه با تکنسین‌های مجرب انجام خواهد شد.

علاوه بر این، بنا به درخواست شما، اورژانس و امبولانس  خصوصی مجهز به دستگاه و تجهیزات پزشکی با توجه به وضعیت بیمارتان اعزام می شود.

چرا از اورژانس و امبولانس  خصوصی  سرویس اورژانس و امبولانس  خصوصی بگیرید؟

اورژانس و امبولانس  خصوصی  پلتفرم خدمات پرستاری و مراقبتی معتبر و حرفه ای در شهر کرج و تهران است؛ که خدمات متنوعی ارائه می دهد. یکی از سرویس های برجسته اورژانس و امبولانس  خصوصی  که متقاضیان زیادی نیز دارد سرویس اورژانس و امبولانس  خصوصی است.

بسیاری از خانواده ها برای عزیز بیمارشان که از شرایط سلامتی و جسمانی بدی برخوردار است و نمی توانند با استفاده از اورژانس و امبولانس  های معمولی یا وسایل نقله شخصی او را به مراکز درمانی یا هر مکان دیگری منتقل کنند از سرویس اورژانس و امبولانس  خصوصی استفاده می کنند. شما میتوانید برای درخواست اورژانس و امبولانس  خصوصی استاندارد و مجهز به تجهیزات پزشکی با اورژانس و امبولانس  خصوصی  تماس بگیرید. اورژانس و امبولانس  های خصوصی اورژانس و امبولانس  خصوصی  می توانند بیمار شما را در بهترین شرایط و بدون اینکه هیچ آسیبی به آن ها برسد جابه جا کنند.

اگر نیاز به حمل بیمار از منزل به بیمارستان دارید، یا پس از مرخص شدن بیمارتان از بیمارستان برای انتقال او به منزل به سرویسی نیاز دارید که نکات ویژه مراقبتی و ایمنی را در نظر داشته باشد و یا برای جابه جایی بیمار از تهران به شهرستان به مشکل برخورده‌اید، سرویس اورژانس و امبولانس  خصوصی اورژانس و امبولانس  خصوصی  آماده‌ی ارائه خدمات به شما و بیمار عزیزتان می‌باشد.

تماس: 0212260115

اورژانس و امبولانس  خصوصی

اعزام اورژانس و امبولانس

آمبولانس خصوصی اورژانس  امبولانس خصوصی در شمال تهران

آمبولانس خصوصی اورژانس  امبولانس خصوصی در جنوب تهران

آمبولانس خصوصی اورژانس  امبولانس خصوصی در شرق تهران

 آمبولانس خصوصی اورژانس  امبولانس خصوصی در غرب تهران

آمبولانس خصوصی اورژانس  امبولانس خصوصی در تهران منطقه ۱ تهران .

آمبولانس خصوصی اورژانس  امبولانس خصوصی در منطقه ۲ تهران .

آمبولانس خصوصی اورژانس  امبولانس خصوصی در منطقه ۳ تهران .

آمبولانس خصوصی اورژانس  امبولانس خصوصی در منطقه ۴ تهران .

آمبولانس خصوصی اورژانس  امبولانس خصوصی در منطقه ۵ تهران .

آمبولانس خصوصی اورژانس  امبولانس خصوصی در منطقه ۶ تهران .

آمبولانس خصوصی اورژانس  امبولانس خصوصی در منطقه ۷ تهران .

آمبولانس خصوصی اورژانس  امبولانس خصوصی در منطقه ۸ تهران .

آمبولانس خصوصی اورژانس  امبولانس خصوصی در منطقه ۹ تهران .

آمبولانس خصوصی اورژانس  امبولانس خصوصی در تهران منطقه ۱۰ تهران .

آمبولانس خصوصی اورژانس  امبولانس خصوصی در منطقه ۱۱ تهران .

آمبولانس خصوصی اورژانس  امبولانس خصوصی در منطقه ۱۲ تهران .

آمبولانس خصوصی اورژانس  امبولانس خصوصی در منطقه ۱۳ تهران .

آمبولانس خصوصی اورژانس  امبولانس خصوصی در منطقه ۱۴ تهران .

آمبولانس خصوصی اورژانس  امبولانس خصوصی در منطقه ۱۵ تهران .

آمبولانس خصوصی اورژانس  امبولانس خصوصی در منطقه ۱۶ تهران .

آمبولانس خصوصی اورژانس  امبولانس خصوصی در منطقه ۱۷ تهران .

آمبولانس خصوصی اورژانس  امبولانس خصوصی در منطقه ۱۸ تهران .

آمبولانس خصوصی اورژانس  امبولانس خصوصی در منطقه ۱۹ تهران .

آمبولانس خصوصی اورژانس  امبولانس خصوصی در تهران منطقه ۲۰ تهران .

آمبولانس خصوصی اورژانس  امبولانس خصوصی در منطقه ۲۱ تهران .

آمبولانس خصوصی اورژانس  امبولانس خصوصی در منطقه ۲۲ تهران .

آمبولانس خصوصی، با دارا بودن مجوزهای قانونی در کنار اورژانس ۱۱۵ به بیماران خدمت رسانی می کنند.

 

این که چرا در عصر حاضر از این نوع خودروها در کنار آمبولانس های دولتی استفاده می شود، نیازمند تعریف و جستار دقیقی است.

 

کارشناسان ما برای آشنایی شما با این مقوله این نوشتار را آماده کرده اند.

 

اگر تا انتهای این متن با ما بمانید درباره چیستی، ضرورت آن و تفاوتی که با آمبولانس های دولتی دارند با شما سخن خواهیم گفت.

 

مراکز خدمات آمبولانس خصوصی چه مجوزهایی دارند؟

این مراکز، طبق ضوابط و مقررات وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی و با داشتن مجوزهای قانونی به بیماران خدمت رسانی می کنند.

 

این مجوزهای قانونی شامل موافقت اصولی و پروانه تاسیس مسول فنی است .

 

مراکز خدمات آمبولانس خصوصی با داشتن تاییدیه معاونت درمان دانشکده های پرشکی، به جابجایی بیمار در هر نقطه ای از کشور  مبادرت می کنند.

 

کلیه افرادی که در این مراکز خدمت می کنند، باید حائز این شرایط باشند:

 

تابع جمهوری اسلامی ایران بوده،

به یکی از ادیان رسمی کشور متعهد باشند،

سوءپیشنه نداشته باشند،

و ضمن داشتن کارت پایان خدمت، از تندرستی و سلامت کامل جسمی و روانی نیز برخوردار باشند.

تعریف آمبولانس خصوصی

به مراکزی که با داشتن امکانات پزشکی و نیروهای متخصص به جابجایی بیمار  مبادرت می ورزند، آمبولانس خصوصی می گویند.

 

کارشناسانی که در این خودورها امدادرسانی می کنند،تکنسین فوریت های پزشکی نام دارند.

 

وجه تمایز آمبولانس خصوصی و دولتی

آمبولانس خصوصی در کنار آمبولانس های اورژانس ۱۱۵ و به عنوان یار کمکی در خدمت بیماران هستند.

 

به عبارتی روشن تر این نوع خودروها تنها به انتقال بیمار در شهر و میان شهرستان ها مبادرت می کنند.

 

در حالی که امبولانس های دولتی حوزه کاری شان متنوع تر و گسترده تر است.

 

آنها این حوادث را پوشش می دهند:

 

تمامی حوادث جاده ای ،

سقوط از بلندی،

گازگرفتگی،

آتش سوزی ،

حوادث غیرمترقبه نظیر سیل و زلزله و ..

تحت پوشش خود دارند.

 

این درحالی است که مراکز آمبولانس خصوصی مجوز انتقال مصدومین ناشی از حوادث را ندارند.

 

گفتنی است آمبولانس های دولتی در سراسر ایران دارای پایگاه های امدادرسانی هستند.

 

با این تفاصیل، شرح وظایف، نوع ماموریت و عملیات آنها با هم مغایرت دارد.

 

شاید بتوان گفت یکی از وجوه تمایز آمبولانس خصوصی با دولتی در تعرفه های مالی آن است.

 

از آن جا که آمبولانس های اورژانس ۱۱۵ وابسته به دولت است و جزو خدمات عمومی قرار می گیرد، خدماتش رایگان است.

 

اما خودروهای امدادرسانی خصوصی تعرفه های مالی مشخصی دارد که از بیماران مطالبه می کند.

 

یادآوری می شود که این نوع خودروها  اجازه حمل متوفی درهیچ یک از شهرها و استانهای ایران در شرح وظایفش گنجانده نشده است.

 

تقسیم بندی انواع آمبولانس خصوصی

برخی از ویژگی های پلتفرم خدمات پرستاری اورژانس و امبولانس  خصوصی :

نیروهای با سابقه کار بالا

کیفیت بالا در خدمات

قیمت مناسب در خدمات

احراز هویت نیروها

اعزام نیرو از نزدیک ترین منطقه

ارزیابی عملکرد دوره ای نیروها

درخواست اورژانس و امبولانس  خصوصی

اگر ساکن تهران و کرج هستید نه تنها در موارد اضطراری بلکه برای مراجعه به بیمارستان برای معاینه و جابه جایی بیمارتان از مکانی به مکان دیگر نیز می توانید از سرویس اورژانس و امبولانس  خصوصی اورژانس و امبولانس  خصوصی  استفاده کنید. جابه جایی عزیز بیمارتان که شکستگی یا ضایعه نخائی دارد با استفاده از وسایل نقلیه شخصی می تواند بسیار خطر ناک باشد. اورژانس و امبولانس  های خصوصی پلتفرم خدمات پرستاری و مراقبتی اورژانس و امبولانس  خصوصی  به تمام تجهیزات پزشکی لازم مجهز هستند و می توانند بیمار شما را در شرایطی عالی و بدون هیچ گونه خطری به مکان مورد نظر شما منقل کنند.

موقعیت‌های بسیاری وجود دارند که برای انتقال اعضای خانواده خود از مراکز درمانی به منزل یا از خانه به بیمارستان با مشکل مواجه شده‌ایم. مخصوصا زمانی که وسیله نقلیه مناسب برای جابه‌جایی بیم امبولانس خصوصی نداریم. در این شرایط یک اورژانس و امبولانس  خصوصی مجهز به شما کمک شایانی می‌کند. شما می‌توانید برای انتقال یک یا چند بیمار، در صورت نیاز به کمک‌های پزشکی یا مراقبت‌های ویژه، از خدمات اورژانس و امبولانس ‌ خصوصی استفاده کنید. بسته به نیاز بالینی شما، می‌توانیم اورژانس و امبولانس ‌ را همراه با تکنسین‌ها، پیراپزشکان و پرستاران برایتان اعزام کنیم؛ فقط کافی است به کارشناسان اورژانس و امبولانس  خصوصی  بگویید که نیاز به تکنسین در کنار اورژانس و امبولانس  دارید تا اعزام صورت پذیرد.

اورژانس و امبولانس  خصوصی در تهران

در یک جامعه پر ازدحام شهری و شلوغ، ثانیه ها برای نجات جان بیماری فرا می رسد. زمان دوباره ارزش خود را در نجات جان یک انسان به رخ می کشد. علاوه بر این وجود کادر مجرب و متخصص در بالین بیمار تا رسیدن به مراکز درمانی می تواند نعمت بزرگی باشد. اینجاست که نقش اورژانس و امبولانس  خصوصی با کادر پزشکی متعهد و تجهیزات پزشکی پیشرفته خود را نشان می دهد. ارتباط با چنین مراکز خدماتی یک ضرورت غیرقابل انکار در جامعه مدرن است.

در دنیای امروز ما مشاغل، زیرساخت ها، مکان ها و ابزارهایی داریم که علاقه ای به استفاده از آنها نداریم و صمیمانه می خواهیم که به آنها نپردازیم. مثلاً چه کلانتری، چه آتش نشانی و چه بیمارستان از مهم ترین ساختمان های شهر ما هستند. وجود آنها یکی از ضروری ترین شرایط برای یافتن یک جامعه استاندارد امروز است و همگی افراد بسیار فداکار را در دل خود پرورش می دهند. اما ما اغلب از نقل قول بیشتر از آنها ناراضی هستیم و سعی می کنیم حتی برای یک بار هم آنجا نرویم.

حدود 200 بیمارستان خصوصی در تهران وجود دارد و بسیاری از مردم شهر به دلیل بیمه اضافی تمایلی به استفاده از این خدمات درمانی خصوصی ندارند. کاری هم از وسایل شخصی و کار اورژانس و امبولانس  و پیش بیمارستانی هم ساخته نیست. در این مرحله اورژانس و امبولانس  خصوصی در تهران وارد عمل می شود تا بیماران را با اورژانس و امبولانس  به مراکز درمانی منتقل کند.

 

اعزام اورژانس و امبولانس  خصوصی

اورژانس و امبولانس  خصوصی در تهران به یکی از خواسته های این شهر تبدیل شده است که روزانه به طور متوسط 600 عملیات در شهر توسط اورژانس خصوصی انجام می شود.

شاید این یک رویداد موقتی است که ما درگیر آن نیستیم و تأثیری در زندگی ما ندارد. اما نباید فراموش کنیم که این اتفاق بیش از رویدادهای تحت کنترل ما رخ می دهد و بنابراین ما را به ورطه ای ناشناخته فرو می برد.

هزینه حمل و نقل بیماران یا کرایه این خودروها به یک مکان خاص بسته به موارد بسیاری مانند فاصله اورژانس و امبولانس  ها، مدت زمان انتظار آنها، حضور یا عدم حضور تیم پزشکی،  استفاده از امکانات و وسایل پزشکی در اورژانس و امبولانس  می تواند بر قیمت اورژانس و امبولانس  خصوصی تاثیرگذار باشد.

حال شاید برای شما این سوال پیش بیاید آیا اورژانس و امبولانس  شخصی می تواند بیمارانی که به شدت بدحال هستند را حمل کند؟ خیر، در این صورت باید با اورژانس 115 تماس گرفته شود تا نزدیکترین اورژانس و امبولانس  را به محل اعزام کند و اقدامات لازم را برای نجات جان بیمار انجام دهد.

شرکت های اورژانس و امبولانس  خصوصی تهران می توانند با تجویز پزشک و پذیرش مستقیم، بیماران را بین بیمارستان ها انتقال دهند. جابجایی بیمارانی که مشکلات قلبی و ریوی بسیار سخت و وخامت حال وکاهش هوشیاری دارند بسیار  مشکل است و در صورت اتمام تجهیزات اورژانس و امبولانس  باید به شکل اورژانس و امبولانس  B منتقل شوند. این اورژانس و امبولانس ‌ها باید همراه با پرستاران CCU-ICU باشند که بتوانند بیماران را در پایان راه بدون هیچ مشکلی در حین حمل و نقل به مقصد برسانند.

موسسات، سازمان‌ها، شرکت‌ها، ادارات، اماکن خصوص   ی و ورزشی، اماکن عمومی، استادیوم ها و مراکز بزرگ خرید و گردشگری نیز می توانند از سامانه هوشمند خدمات پرستاری اورژانس و امبولانس  خصوصی  بهره مند شوند.

هزینه اورژانس و امبولانس  خصوصی

هزینه‌ اورژانس و امبولانس  خصوصی متناسب با نوع خدمات درخواستی کاملا متفاوت خواهد بود؛ به همین منظور، نمی‌توان قیمت مشخصی را برای این کار اعلام کرد.

هزینه و قیمت اورژانس و امبولانس  خصوصی، بر اساس تعرفه اورژانس و امبولانس  خصوصی 1402 از طرف سازمان بهداشت و درمان کشور مشخص شده است و تمامی ارائه دهندگان خدمات اورژانس و امبولانس  خصوصی، موظف‌اند آن را رعایت کنند. اورژانس و امبولانس  خصوصی  نیز  تعرفه ارائه خدمات خود را بر مبنای هزینه تعیین  شده توسط سازمان بهداشت و درمان قرار داده‌است؛ اما بدیهی است، در مواردی که بیمار، مشکل حاد نداشته و به صورت سرپایی درمان می‌شود، با بیمارانی که علاوه بر مراقبت ویژه و تجهیزات خاص، نیاز به پزشک نیز دارند، خدمات کم‌تری ارائه می‌شود و روی هزینه اصلی تاثیر خواهد گذاشت. در ادامه عواملی که بر قیمت اورژانس و امبولانس  خصوصی تاثیرگذارند را مورد بررسی قرار می‌دهیم.

نوع اورژانس و امبولانس  اعزامی به محل

نوع اورژانس و امبولانس ی که به محل اعزام می‌شود، با توجه به درخواست فرد و وضعیت بیمار فرستاده می‌شود.  برخی از افراد ممکن است تنها به کنترل قند خون نیاز داشته باشند یا شاید شرایط وخیمی داشته باشند و نیاز به مراقبت‌های ویژه پزشکی داشته باشند. همچنین اورژانس و امبولانس ی  اعزامی برای حمل و نقل نوزاد، بیماران روانی، جابجایی بیمار بین دو شهر و … متفاوت خواهد بود. شرایط تعیین می‌کند که اورژانس و امبولانس  خصوصی تیپ A اعزام شود یا تیپ B یا C. هر اورژانس و امبولانس ، با تجهیزات متفاوت، هزینه متفاوتی را در بر خواهد داشت.

تجهیزات پزشکی، تزریقات و داروهای‌ مورد نیاز بیمار

تجهیزات و لوازم پزشکی جهت کنترل شرایط اضطراری در اورژانس و امبولانس  موجود است و گاهی اوقات روند درمان از داخل اورژانس و امبولانس  شروع شده تا وضعیت بیمار پایدار شود و وضعیت جسمانی او کنترل گردد. معمولا اگر شرایط بیمار ناپایدار باشد، برای ثبات وضعیت او از تزریقات سرم و دارو و اکسیژن استفاده می‌شود. تمام تجهیزات پزشکی مورد استفاده در اورژانس و امبولانس  و داروهای مصرفی در حین مسیر، بر قیمت اورژانس و امبولانس  خصوصی موثرند

 

زمان درخواست اورژانس و امبولانس  خصوصی و میزان ترافیک شهری

زمان و ساعتی که فرد جهت جابه‌جایی بیمار درخواست اورژانس و امبولانس  می‌دهد، با توجه به میزان ترافیک شهری عاملی موثر بر هزینه اورژانس و امبولانس  خصوصی است. در شهر‌های بزرگ در ساعات مشخصی از روز، شاهد ترافیک سنگین هستیم که باعث می‌شود؛ اورژانس و امبولانس  زمان بیش‌تری برای خدمت به بیمار صرف کند. درخواست اورژانس و امبولانس  در ساعت‌های پیک ترافیک اغلب موجب بالارفتن هزینه می‌شوند.

مسافت و فاصله بین محل بیمار و بیمارستان

اورژانس و امبولانس ‌های خصوصی بیمار را به مرکز درمانی مورد نظر او و همراهش منتقل می‌کنند و هر چه فاصله بیشتر باشد، طبعا هزینه نیز بالاتر می‌رود. میزان مسافتی که اورژانس و امبولانس  طی می‌کند و در واقع در اختیار بیمار است عاملی بسیار تعیین‌کننده در قیمت است.

کارکنان و کادر پزشکی همراه اورژانس و امبولانس  خصوصی

اگر شرایط بیمار بدخیم نباشد، نیاز به همراهی کادر پزشکی با اورژانس و امبولانس  نیست و حضور پرستار یا همراهان بیمار کافی می‌باشد؛ اما اگر وضعیت بیمار نامساعد باشد و نیاز به فوریت‌های مراقبتی و پزشکی داشته باشد و و باید نیروی بیش‌تری، برای مراقبت همراه او باشند به همین دلیل، زمانی که درخواست اورژانس و امبولانس  می‌دهید، باید با توجه به شرایط بیمارتان درخواست همراهی کادر پزشکی را نیز ذکر کنید.

پزشک همراه اورژانس و امبولانس  خصوصی

با در نظر گرفتن درخواست بیمار و شرایط او ممکن است اورژانس و امبولانس  بدون کادر همراه یا همراه با فرد متخصص اعزام شود. در شرایطی ممکن است، وضعیت بیمار وخیم بوده و حتی نیاز به حضور پزشک باشد. گاهی نیز خود بیمار درخواست اعزام پزشک همراه با اورژانس و امبولانس  را دارد؛ که استفاده از این خدمت در اورژانس و امبولانس  خصوصی  مقدور است.

معمولا کادر پزشکی برای بیمارانی که شرایط ناپایداری دارند، برای مثال دچار حمله قلبی یا ایست قلبی شده‌اند و یا به مشکلات تنفسی دچار شده‌اند و خطراتی از این دست، همراه اورژانس و امبولانس  خصوصی اعزام می‌شود. در صورتی که کادر پزشکی همراه با اورژانس و امبولانس  اعزام شود، موجب افزایش قیمت می‌شود.

 

مدت زمانی که اورژانس و امبولانس  در اختیار بیمار است

عموما اورژانس و امبولانس  خصوصی جهت انتقال بیمار از منزل به بیمارستان و بالعکس مورد استفاده قرار می‌گیرد، ولی گاهی اوقات بیمار نیاز به همراهی بیشتری دارد؛ برای مثال بیمار یا همراهان درخواست می‌کنند که اورژانس و امبولانس  در مدت زمان انجام آزمایشات بیمار و یا انجام کارهایی مانند تصویربرداری حضور داشته باشد تا پس از اتمام مراحل درمانی بیمار را به مقصد مورد نظر خود منتقل کند. در این شرایط، هرچه اورژانس و امبولانس  مدت زمان بیشتری در انتظار بیمار بماند، هزینه نیز افزایش پیدا می‌کند.

انتقال بین شهری بیمار توسط اورژانس و امبولانس  خصوصی (از تهران به سایر شهرها)

اورژانس و امبولانس  خصوصی جهت انتقال بیمار از تهران به سایر شهرها نیز به محل اعزام می‌شود. در صورت درخواست این سرویس، هزینه اورژانس و امبولانس  با توجه به خدمات درخواستی بیمار مانند پرستار، پزشک، بهیار، داروها وتجهیزات  مورد نیاز بیمار مثل پالس اکسیمتر، دی سی شوک، ونیلاتور، که با توجه به وخامت ‌حال بیمار، برای او در نظر گرفته خواهد شد. همچنین میزان مسافتی که باید اورژانس و امبولانس  طی کند بر حسب کیلومتر و میزان توقف در مسیر محاسبه می‌شود.

با توجه به عواملی که ذکر کردیم، قیمت مشخصی را برای اورژانس و امبولانس  خصوصی نمی‌توان اعلام کرد. برای کسب اطلاعات بیشتر راجع به خدمات این سرویس و هزینه‌های دقیق بر اساس نیاز بیمارتان، با کارشناسان اورژانس و امبولانس  خصوصی  در تماس باشید.

اورژانس و امبولانس  حمل نوزاد

توانایی بدن نوزادان در مقابله با بیماری نسبت به افراد بزرگسال کم‌تر است و این موضوع، به سیتم بدنی آن‌ها بر میگردد. با توجه به این موضوع، تجهیزاتی که در اورژانس و امبولانس  خصوصی حمل نوزادان در نظر گرفته شده، با اورژانس و امبولانس  ‌هایی که برای افراد بزرگسال اعزام میشود متفاوت خواهد بود. در اورژانس و امبولانس ‌ نوزاد، همه تجهیزاتی که در سایر اورژانس و امبولانس ‌ها قرار دارد، موجود است؛ با این تفاوت که متناسب با ساختار بدنی نوزاد اند. انکوباتور، ونیلاتور،تجهیات تنفسی و مانیتورینگ  همگی تجهیزاتی است که در اورژانس و امبولانس  خصوصی برای نوزاد‌ان وجود دارد. همچنین  تجهیزات بخش N.I.C.U  که در آن موجود است دقیقا مانند I.C.U  برای بزرگسالان بوده؛ اما طراحی و ساخت آن متناسب با بدن نوزاد صورت گرفته است.

اورژانس و امبولانس  خصوصی برای حمل یک بیمار

انواع اورژانس و امبولانس  خصوصی بر اساس تیپ و کاربرد

نوع اورژانس و امبولانس ی که به محل بیمار اعزام می‌شود با توجه به شرایط بیمار و نیاز درخواست‌کننده سرویس مشخص می‌شود. به طور کلی انواع اورژانس و امبولانس  خصوصی از قرار زیر است:

اورژانس و امبولانس  خصوصی تیپ A

اورژانس و امبولانس  تیپ A به طور معمول برای انتقال بیمارانی که شرایط پایداری دارند اعزام می‌شود؛ البته داخل اورژانس و امبولانس  تمام تجهیزات مورد نیاز پزشکی موجود است.

اورژانس و امبولانس  تیپ A خود به دو دسته تقسیم می‌شود:

. تیپ A1: جهت انتقال و خدمات‌رسانی به یک بیمار به محل فرستاده می‌شود.

 

تیپ A2: جهت انتقال و ارائه‌ی خدمات به یک یا چند بیمار مورد استفاده قرار می‌گیرد.

اورژانس و امبولانس  خصوصی تیپ B

اورژانس و امبولانس  تیپ  B دارای تجهیزات پیشرفته پزشکی و مراقبتی جهت احیای بیمار می‌باشد و به طور معمول برای بیمارانی که دچار سکته قلبی یا مغزی شده‌اند، از مشکلات تنفسی رنج می‌برند یا بر اثر تصادف، آسیب‌های شدید دیده‌اند به محل اعزام می‌شود.

اورژانس و امبولانس  خصوصی تیپ C یا VIP

این نوع که به عنوان اورژانس و امبولانس  سیار مراقبت‌های ویژه نیز نام برده می‌شود، مجهز به سیستم‌های پیشرفته، همراه با کادر ویژه پرستاری و بهیاری است و دارای امکانات CCU و ICU می‌باشد.

اورژانس و امبولانس  خصوصی حمل نوزادان

 این نوع اورژانس و امبولانس  برای نوزادانی که مشکلات تنفسی دارند و یا به بیماری‌های دیگر دچار هستند و نیاز به مراقبت‌های ویژه NICU دارند، مناسب می باشد و مجهز به تجهیزات لازم جهت پایداری شرایط نوزاد هستند.

 

اورژانس و امبولانس  خصوصی حمل بیماران اعصاب و روان

این گونه از اورژانس و امبولانس  برای بیماران اعصاب و روانی مناسب است که از مشکلات ناشی از سوءمصرف موادمخدر رنج می‌برند یا دچار اختلالات ذهنی و بیماری‌های روانی و حمله‌های عصبی هستند. جابه‌جایی این عزیزان همراه با کادری مجرب و آموزش دیده و رعایت کلیه نکات پزشکی و درمانی و همچنین همراه با حفظ آرامش برای فرد و خانواده او صورت می‌گیرد. با انتقالی ایمن و کنترل شده، از بروز آسیب و عوارض نامطلوب جلوگیری می‌شود.

اجاره‌ی اورژانس و امبولانس  خصوصی استقرار

اورژانس و امبولانس  خصوصی استقرار جهت مستقر شدن در اماکن ورزشی، تفریحی، مسکونی، تجاری، همایش‌ها و… که ممکن است نیاز به مراقبت‌های ویژه باشد و یا باید در صورت آسیب دیدگی انتقال فوری بیمار به بیمارستان صورت پذیرد، مناسب می‌باشد.

در چه مواقعی از سرویس اورژانس و امبولانس  خصوصی استفاده کنیم؟

اگر بیماری در خانه دارید که به لحاظ جسمانی در وضعیت مساعدی نیست و انتقال وی به مراکز درمانی یا به مکان دیگر بدون پزشک و تجهیزات پزشکی کار خطرناکی است، اگر برای معاینه یا چکاپ می‌خواهید به بیمارستان بروید، اگر به دنبال خدمات وسیع‌تر، تجهیزات جدیدتر و به روزتر هستید یا اگر می‌خواهید سریع‌تر و ایمن‌تر به مراکز درمانی یا هر محل دیگری که می‌خواهید برسید، این سرویس برای شما است.

اگر برای حمل بیمار به مراکز درمانی، چه به صورت اضطراری و چه غیر اضطراری نیاز به اورژانس و امبولانس  دارید، می‌توانید از سرویس اعزام اورژانس و امبولانس  خصوصی پلتفرم خدمات پرستاری اورژانس و امبولانس  خصوصی  استفاده کنید.

اورژانس و امبولانس  خصوصی جهت حمل بیمار

مزایای استفاده از اورژانس و امبولانس  خصوصی

شرایط مختلف بسیاری باعث می‌شود تا استفاده از خدمات اورژانس و امبولانس  خصوصی را به دیگر سرویس‌ها ترجیح دهیم. از جمله:

در هر شرایطی در دسترس اند

اورژانس و امبولانس ‌های عمومی صرفا در شرایط اورژانسی و اضطراری قابل دسترسی هستند؛ یعنی اگر بیمار شما شرایط وخیمی نداشته باشد، مانند ویزیت پزشک متخصص یا عکس برداری در بیمارستان، امکان بهره‌مندی از خدمات آن‌ها تقریبا امکان‌پذیر نیست. در حالی که بیمار در هر موقعیتی باشد، شما می‌توانید از سرویس اورژانس و امبولانس  خصوصی استفاده کنید.

اورژانس و امبولانس ‌های عمومی محدودیت مکانی دارند

مرکز بهداشت و درمان هر استانی، اورژانس و امبولانس ‌های عمومی مناطق خاص خود را برای ارائه خدمات دارد و پس از تماس و درخواست مراقبت‌های پزشکی، بیمار را به نزدیک‌ترین بیمارستان که معمولاً در فاصله 10 دقیقه‌ است، منتقل می‌نمایند. در حقیقت، بیمار یا خانواده او حق انتخاب مرکز درمانی را نخواهند داشت، در صورتی که اورژانس و امبولانس  خصوصی افراد را به بیمارستان منتخب خود منتقل می‌کند. بنابراین اگر می‌خواهید که درمان خود را در بیمارستان یا مرکز درمانی مورد نظر خود دریافت کنید که خارج از حوزه خدمات اورژانس و امبولانس  محلی  شما است، خدمات اورژانس و امبولانس ‌های خصوصی مناسب‌ترین گزینه برای شما می‌باشند. در سرویس اعزام اورژانس و امبولانس  خصوصی، به خواسته بیمار نیز توجه می‌شود و کارشناسان بر اساس شرایط وی، در انتخاب بهترین گزینه به آن‌ها یاری می‌رسانند.

 

در هر زمانی اورژانس و امبولانس  خصوصی برای کمک به بیمار شما اعزام می‌شود

در هر شرایطی که باشید، می‌توانید با تماس با مرکز مربوطه و ثبت درخواست، سریعا از این خدمات بهره‌مند شوید. حتی قادر به رزرو زمان مراجعه آن ها نیز خواهید بود. دیگر چه چیزی از این بهتر؟

اگر تنها هستید، اورژانس و امبولانس  خصوصی برای شما است

اگر در شرایط جسمانی خوبی نیستید، امکان مراجعه به مراکز درمانی را ندارید یا نیاز به یک همراه بیمار در بیمارستان دارید که پشتیبانی‌های لازم را انجام دهد، این سرویس کاملا برای شما طراحی شده است. کارشناسان این سرویس در هر شرایط و موقعیت مکانی و زمانی قادر به ارائه سرویس به شما خواهند بود.

ایمنی بیمار از مسائلی است که  بسیار اهمیت دارد. به خصوص اگر فرد بیمار سالمند باشد، حمل و نقل او از مراکز درمانی به منزل مقداری دشوار می‌‍شود. مشکلات متعددی در انتقال بیمار به منزل پس از مرخص شدن ممکن است به وجود بیاید؛ به خصوص اگر که بیمار شما منع حرکتی داشته باشد این نیاز ایجاد می‌شود که از اورژانس و امبولانس  خصوصی استفاده کنید و از خطرات احتمالی پیشگیری کنید. برخی از خطرات احتمالی شامل سقوط بیمار حین جابه‌جایی، احتمال عفونت محل زخم و شکستگی وجود دارند که استفاده از سرویس اورژانس خصوصی موجب می‌شود دیگر نگران جابه‌جایی بیمارتان برای کارهایی مانند ویزیت پزشک، مراجعه به مراکز درمانی برای عکسبرداری تخصصی و غیره نباشید.

اگر در تهران زندگی می‌کنید و نیاز دارید که بیمارتان را از مکانی به مکان دیگری منتقل کنید، می‌توانید از سرویس اورژانس و امبولانس  خصوصی تهران اورژانس و امبولانس  خصوصی  استفاده کنید.

اورژانس و امبولانس  خصوصی تهران برای جا به جایی بیمار

جابجایی بیمار

گاهی متقاضیان برای جابجایی عزیزانشان که توانایی راه رفتن را ندارند؛ نگران شده و نمی‌دانند در هنگام حضور اورژانس و امبولانس  چه کسی انتقال بیمار به داخل اورژانس و امبولانس ، داخل بیمارستان و بین طبقات را به عهده دارد. انتقال بیمار می‌تواند شامل انتقال بیمار از منزل به داخل اورژانس و امبولانس ، ویلچر به صندلی، تخت به ویلچر، تخت به برانکارد، ویلچر به توالت و برعکس می‌باشد. در تمام این موارد شما می‌توانید از اورژانس و امبولانس  خصوصی  تقاضای همراه برای بیمار داشته باشید تا با اعزام یک فرد توانمند، همراه اورژانس و امبولانس ، بیمارتان برای جابجایی حمایت شود.

حمل بیمار به صورت افقی

اگر نیاز به جابجایی بیمار از روی تخت به برانکارد باشد، مراحل جابجایی به صورت زیر خواهد بود.

ابتدا تعداد پرسنل برای انجام این کار مشخص می‌شود.

تمام اعضای بدن بیمار باید به خوبی روی تخت قرار گیرد تا جابجایی بهتر انجام شود. بهتر است بیمار دست‌ها را روی قفسه سینه نگه داشته و چانه را به سمت داخل بکشد.

تخت را تا ارتفاع ایمن بالا ببرید.

بیمار باید در کنار تخت و نزدیک ترین نقطه به برانکارد قرار گیرد.

دو ارائه دهنده مراقبت‌های بهداشتی باید در دو طرف تخت و بین سینه و باسن بیمار قرار گیرند.

یکی از پرسنل سر تخت قرار گرفته و بالش و ملحفه را می‌گیرد.

حال دو مراقب دست، خود را زیر ناحیه باسن و شانه قرار می‌دهند.

رهبر تعیین شده 1،2،3 می‌شمرد و هر سه به صورت همزمان حرکت را شروع کرده و بیمار را با استفاده از ملحفه جابجا می‌کنند.

انتقال بیمار از تخت به ویلچر

در بعضی از شرایط، در جابجایی بیمار در بیمارستان یا حتی در حین انتقال به داخل اورژانس و امبولانس  یا بالعکس نیاز است بیمار از تخت به ویلچر انتقال داده شود که مراحل آن به صورت زیر انجام می‌شود.

برای این جابجایی فقط به یک مراقب احتیاج است.

مراقب باید تخت را پایین بیاورد و مطمئن شود که ترمز ویلچر و تخت گرفته شده است.

ویلچر را در زاویه 45 درجه و نزدیک به تخت قرار دهد. (اگر بیمار در یک طرف بدن ضعف دارد، ویلچر باید در طرف دیگر قرار بگیرد)

مراقب باید کمک کند که بیمار باید در لبه تخت بنشیند به طوریکه پاهایش روی زمین قرار بگیرد.

در صورت نیاز کمربند راه رفتن دور کمر بیمار بسته شود.

اگر برای بیمار کمربند بسته شده است؛ مراقب باید با دو دست  دو طرف کمربند را در دست بگیرد  به طوری که بازو ها خارج از بازو‌های بیمار قرار بگیرد.

اگر کمربند بسته نشده باشد دو دست در دو طرف کمر را بگیرد.

او باید تا 3 بشمرد و از بیمار بخواهد با شماره 3 از جا بلند شود، خودش نیز در ایستادن به بیمار کمک کند.

از بیمار بخواهد به آرامی به ویلچر نزدیک شده، دسته ویلچر را نگه داشته و به آرامی بنشیند. ( مراقب باید در تمام این شرایط به بیمار کمک کند)

جابجایی بیمار بین طبقات

گاهی لازم است پرستار اعزام شده توسط اورژانس و امبولانس  خصوصی ، در بیمارستان نیز همراه او بماند. یا در شرایطی نیاز باشد که بین طبقات جابجا شوند. در این شرایط با توجه به وضعیت بیمار به سه شکل مختلف جابجا می‌شود.

با استفاده از ویلچر

اگر وضعیت بیمار وخیم نباشد و تنها از از ناحیه پا، کمر و فقط در راه رفتن مشکل داشته باشد؛ برای جابجایی آن باید از ویلچر استفاده شود.

با استفاده از برانکارد

گاهی بیمار علاوه بر ناتوانی در راه رفتن درد دارد و نمی‌تواند تعادل خود را روی ویلچر برقرار کند. در این شرایط بیم افتادن بیمار وجود دارد؛ همچنین نشستن روی ویلچر برای بیمار وضعیت نامناسبی ایجاد می‌کند. در چنین مواقعی باید از برانکارد استفاده شود.

روی پای خودش می‌ایستد.در صورتی که بیمار توانایی راه رفتن را داشته باشد، برای جابجایی بین طبقات، مراقب سعی می‌کند او را حمایت کند و از زمین خوردن احتمالی جلوگیری کند.

اورژانس و امبولانس  خصوصی  ارائه دهنده سرویس اورژانس و امبولانس  خصوصی تهران

ما در اینجا هستیم تا بهترین خدمات ممکن را به مشتریان خود ارائه دهیم. مهم تر از همه، ما متعهد به  ارائه خدمات با کیفیت بالا برای مراقبت و حفظ سلامتی بیمار هستیم. اگر تمایل دارید تا در کنار اعزام اورژانس و امبولانس  خصوصی، متخصص یا پزشک نیز جهت ارائه خدمات پزشکی لازم به بیمار اعزام شود، تنها کافی است به کارشناس ما اطلاع دهید تا متخصصان مجرب را همراه با اورژانس و امبولانس  اعزام نمایند.

 

نحوه‌ی درخواست‌ اورژانس و امبولانس  خصوصی تهران

از طریق تماس تلفنی

برای درخواست اعزام فوری اورژانس و امبولانس  یا برطرف کردن سوالات یا هرگونه مسئله مرتبط دیگری با خدمات بهداشتی و درمانی، می‌توانید از طریق شماره تلفن 02122680115 با کارشناسان اورژانس و امبولانس  خصوصی  در تماس باشید.

 

 از طریق ثبت سفارش در سایت و رزرو اورژانس و امبولانس  خصوصی در سایت یا اپلیکیشن

جهت رزرو اورژانس و امبولانس  خصوصی، می‌توانید از طریق وب سایت اورژانس و امبولانس  خصوصی  و یا اپلیکیشن ما مکان و زمان مورد نظر خود را وارد کنید تا اورژانس و امبولانس  سر زمان تعیین شده در موقعیتی که مشخص کرده‌اید حاضر شود.

 

 به محض ثبت سفارش کارشناسان ما جهت اطلاع از وضعیت بیمار، نوع اورژانس و امبولانس ، خدمات درخواستی و نحوه‌ی انتقال با شما تماس خواهند گرفت.

 

چت آنلاین سایت

اگر در قسمت پایین سمت راست سایت وارد شوید و به صورت آنلاین با کارشناس اورژانس و امبولانس  خصوصی  ارتباط بگیرید، می‌توانید سوال خود را بپرسید یا در صورت لزوم، با وارد کردن شماره تلفن خود، کارشناس فورا با شما تماس حاصل خواهد کرد.

 

لازم به ذکر است که تیم پشتیبان ما در هر ساعتی از شبانه روز پاسخگوی سوالات و ابهامات شما عزیزان هستند.

 

اورژانس و امبولانس  خصوصی تهرانپارس

منطقه تهرانپارس یکی از مناطقی است که تحت پوشش پلتفرم خدمات پرستاری و مراقبتی اورژانس و امبولانس  خصوصی  قرار دارد و خدمات متنوعی از جمله پرستار کودک در منزل، پرستار سالمند در منزل، پزشک در منزل، فیزیو تراپ در منزل و همچنین سرویس اورژانس و امبولانس  خصوصی را به ساکنین عزیز این منطقه از تهران ارائه می دهد.

 

اگر در منطقه تهرانپارس تهران زندگی می‌ کنید و برای جا به جایی عزیز بیمارتان از خانه به مراکز درمانی و یا از مراکز درمانی به خانه یا هر مکان دیگری نیاز به کمک دارید می ‌توانید از سرویس اورژانس و امبولانس  خصوصی تهرانپارس استفاده کنید. در بسیاری از مواقع جابه جایی بیمار مخصوصا بیماری که مشکل حرکتی دارد به عنوان مثال دچار شکستگی پا و گردن است و یا متاسفانه دچار ضایعه نخائی است توسط وسایل نقلیه شخصی یا اورژانس و امبولانس  های عمومی که استاندارد نیستند یا تجهیزات کافی ندارند می تواند کاری خطرناک باشد و شرایط بیمار شما را از آنچه که هست وخیم تر و دشوارتر کند. در چنین شرایطی استفاده از سرویس اورژانس و امبولانس  خصوصی از مراکز معتبری که اورژانس و امبولانس  های استاندارد و مجهز به تجهیزات پزشکی را به متقاضیانشان ارائه می دهند بهترین راهکار برای شما و عزیز بیمارتان است. هر گونه سهل انگاری در انتخاب مراکز و پلتفرم هایی که این سرویس را ارائه می دهند می تواند عواقب جبران ناپذیری برای بیمارتان داشته باشد و در برخی مواقع ممکن است حتی جان او را به خطر بیندازد.

 

اورژانس و امبولانس  های خصوصی پلتفرم خدمات پرستاری و مراقبتی اورژانس و امبولانس  خصوصی  به تمام تجهیزات پزشکی لازم مجهز هستند و می توانند بیمار شما را در شرایطی عالی و بدون هیچ گونه خطری به مکان مورد نظر شما منقل کنند.

 

بنابراین اگر در منطقه تهرانپارس زندگی می کنید و نیاز دارید که به مراکز درمانی بروید اما نمی توانید رانندگی کنید یا بیماری دارید که برای جابه جایی او نیاز به وسیله نقلیه استاندارد و مجهز به تجهیزات پزشکی دارید می توانید از سرویس اورژانس و امبولانس  خصوصی تهرانپارس پلتفرم اورژانس و امبولانس  خصوصی  بهره مند شوید. اورژانس و امبولانس  خصوصی  با مجهزترین اورژانس و امبولانس  های خصوصی و مجرب ترین کادر پزشکی متخصص آماده خدمت رسانی به شما شهروندان تهرانپارس است و در کوتاه ترین زمان ممکن در محل مورد نظر شما برای خدمت رسانی حاضر می شود.

 

ساکنین عزیز منطقه تهران پارس می توانند برای سفارش اورژانس و امبولانس  خصوصی فرم ثبت سفارش موجود در سایت یا اپلیکیشن اورژانس و امبولانس  خصوصی  را تکمیل کنند یا با شماره تلفن تماس بگیرند.

 

 پس از ثبت درخواست شما در پلتفرم اورژانس و امبولانس  خصوصی  کارشناسان ما جهت هماهنگی‌ های بیشتر و اطلاع از وضعیت سلامتی و نیا زهای بیمارتان با شما تماس خواهند گرفت؛ سپس اورژانس و امبولانس  خصوصی تهرانپارس اورژانس و امبولانس  خصوصی  در سریع‌ترین زمان ممکن و با بهترین تجهیزات و بهترین شرایط بیمار شما را به مکان مورد نظرتان منتقل می کند.

 

اعزام بهترین اورژانس و امبولانس  خصوصی در تهران به مناطق

اورژانس و امبولانس  خصوصی تهران غرب

امبولانس  خصوصی سعادت آباد

امبولانس  خصوصی صادقیه

امبولانس  خصوصی شهرک غرب

امبولانس  خصوصی طرشت

امبولانس  خصوصی گیشا

امبولانس  خصوصی ستارخان

امبولانس  خصوصی شهرک اکباتان

اورژانس و امبولانس  خصوصی تهران شرق

امبولانس  خصوصی تهرانپارس

 امبولانس  خصوصی پیروزی

اورژانس و امبولانس  خصوصی جنوب تهران

امبولانس  خصوصی ری

امبولانس  خصوصی رباط کریم

امبولانس  خصوصی شهرری

 امبولانس  خصوصی اسلامشهر

امبولانس  خصوصی پاکدشت

اورژانس و امبولانس  خصوصی شمال تهران

امبولانس  خصوصی فرمانیه

امبولانس  خصوصی ولنجک

امبولانس  خصوصی جنت آباد

و تمام مناطق 22گانه تهران

 

دسترسی سریع امبولانس  خصوصی

چرا از اورژانس و امبولانس  خصوصی  سرویس اورژانس و امبولانس  خصوصی بگیرید؟

درخواست اورژانس و امبولانس  خصوصی

اورژانس و امبولانس  خصوصی در تهران

هزینه اورژانس و امبولانس  خصوصی

اورژانس و امبولانس  حمل نوزاد

انواع اورژانس و امبولانس  خصوصی بر اساس تیپ و کاربرد

در چه مواقعی از سرویس اورژانس و امبولانس  خصوصی استفاده کنیم؟

مزایای استفاده از اورژانس و امبولانس  خصوصی

جابجایی بیمار با امبولانس  خصوصی

اورژانس و امبولانس  خصوصی  ارائه دهنده سرویس اورژانس و امبولانس  خصوصی تهران

اورژانس و امبولانس  خصوصی تهرانپارس

اعزام بهترین اورژانس و امبولانس  خصوصی در تهران به مناطق

مناطق تحت پوشش اورژانس و امبولانس  خصوصی

چرا برای دریافت اورژانس و امبولانس  خصوصی باید به مراکز معتبر درخواست بدهیم؟

کارفرمایان اورژانس و امبولانس  خصوصی  در مورد ما چه می گویند؟

سئوالات متداول

درخواست اورژانس و امبولانس  خصوصی

مناطق تحت پوشش اورژانس و امبولانس  خصوصی

اورژانس و امبولانس  خصوصی  با موسسات خدمات پرستاری و پزشکی معتبر دیگر، در اقصی نقاط کشور همکاری دارد. بنابراین مناطق زیادی را تحت پوشش قرار می‌دهد. هنگامی که شما عزیزان در خواست خود را در اورژانس و امبولانس  خصوصی  ثبت می‌کنید؛ همکاران ما برای ارجاع درخواستتان به مرکز مربوطه و انجام هماهنگی‌های بیش‌تر با شما تماس خواهند گرفت. به این صورت، می‌توانید نزدیک‌ترین موسسه به منزلتان را برای اعزام اورژانس و امبولانس  انتخاب کنید.

 

امبولانس  خصوصی تهران

اگر در تهران زندگی می‌کنید و به دنبال یک وسیله نقلیه با تجهیزات خوب برای انتقال بیمار خود به منزل یا بیمارستان می‌گردید؛ می‌توانید از خدمت اورژانس و امبولانس  خصوصی در تهران استفاده کنید. برای این کار کافی است سفارش خود را ثبت کرده تا در اسرع وقت، اورژانس و امبولانس  در محل حاضر شود.

 

امبولانس  خصوصی کرج

چرا برای دریافت اورژانس و امبولانس  خصوصی باید به مراکز معتبر درخواست بدهیم؟

زمانی که برای اعزام اورژانس و امبولانس  خصوصی درخواست می‌دهید؛ ممکن است بیمار شما در وضعیت حساسی قرار داشته باشد و تنها ناجی بیمار شما اورژانس و امبولانس  و متخصص یا پرستارانی هستند که همراه آن اعزام می‌شوند.

 

متخصصان یا پرستارانی که همراه اورژانس و امبولانس  خصوصی اعزام می‌شوند باید به خوبی بتواند شرایط بحرانی را مدیریت کرده و به کمک‌های اورژانسی مسلط باشند. از طرفی اورژانس و امبولانس  باید به لوازمی مثل برانکارد، ساکشن، پالس اکسی‌متر، اسکوپ، گلوکومتر و … مجهز باشند. همچنین اورژانس و امبولانس  باید از سطح بهداشت خوبی برخوردار باشد تا خود زمینه‌ای برای ابتلا به بیماری‌های ویروسی نشود.

 

تمام مواردی که گفته شد از اهمیت بالایی برخوردارند اما قطعا برای پیدا کردن اورژانس و امبولانس  خصوصی  با این ویژگی‌ها و به صورت شخصی با چالش‌هایی روبه‌رو خواهید شد؛ به همین علت بهتر است برای دریافت اورژانس و امبولانس  خصوصی به مراکز معتبر درخواست بدهید. مراکز معتبر، شناخته شده و دارای مجوز رسمی، معمولا خدمات را با کیفیت بالا و در سریع‌ترین زمان ممکن ارائه می‌دهند.

 

کارفرمایان اورژانس و امبولانس  خصوصی  در مورد ما چه می گویند؟

کیفیت در ارائه خدمت باعث شده که درصد بالایی از کارفرمایان از اورژانس و امبولانس  خصوصی  رضایت داشته باشند و ما را به اقوام و دوستان خود معرفی نمایند که این باعث افتخار ماست.

خدمت دریافتی: اورژانس و امبولانس  خصوصی

ما برای مراجعه به پزشک و حضور در بیمارستان برای عکس برداری از پای همسرم از سرویس اورژانس و امبولانس  خصوصی آسانیم استفاده کردیم. اورژانس و امبولانس  خیلی زود به محل رسید و از نظر بهداشت و اخلاق کادر خیلی عالی بود.

خدمت دریافتی: اورژانس و امبولانس  خصوصی

من ساکن کرج هستم و برای انجام عمل دیسک کمر به تهران آمدم و عمل را در تهران انجام دادم. توی مسیر برگشت امکان نشستن در وسایل نقلیه عمومی را نداشتم و تصمیم گرفتم از اورژانس و امبولانس  خصوصی استفاده کنم. هزینه اورژانس و امبولانس  بسیار منصفانه و اورژانس و امبولانس  تمامی امکانات لازم را دارا بود.

خدمت دریافتی: اورژانس و امبولانس  خصوصی

من مثل هرروز داشتم کار‌های خونه رو انجام می‌دادم و توی خونه تنها بودم که درد شدیدی در ناحیه شکم احساس کردم. فورا به پلتفرم اورژانس و امبولانس  خصوصی  تماس گرفتم و شرایطم رو بهشون گفتم. اون‌ها هم در کوتاه‌ترین زمان ممکن یک فرد متخصص رو به همراه اورژانس و امبولانس  فرستادن و من رو به بیمارستان انتقال دادن. پزشک فورا دستور جراحی آپاندیس رو داد. من از اورژانس و امبولانس  خصوصی  بخاطر خدمات مفیدشون متشکرم.

سئوالات متداول

این سوالات را شما در مورد اورژانس و امبولانس  خصوصی از ما پرسیده اید. اگر نیاز به توضیحات بیشتر بود، با ما تماس بگیرید.

چقدر زمان می‌برد اورژانس و امبولانس  خصوصی اعزام شود؟

اعزام اورژانس و امبولانس  خصوصی به محض تماس شما با مرکز در سریع‌ترین زمان ممکن انجام می‌شود. اما زمان رسیدن اورژانس و امبولانس  بستگی به ترافیک شهری و دسترسی محل بیمار دارد.

چه افرادی همراه با اورژانس و امبولانس  خصوصی به محل اعزام می‌شوند؟

پرستار و تکنسین همراه با اورژانس و امبولانس  به محل شما اعزام می‌شوند. در صورت درخواست شما، پزشک نیز همراه با کادر درمان در محل حاضر می‌شود.

هزینه اورژانس و امبولانس  خصوصی تهران چقدر است؟

هزینه اورژانس و امبولانس  خصوصی بستگی به خدمات درخواست کننده و فاصله بیمار تا مرکز درمانی یا مقصد مورد نظر دارد. برای اطلاع دقیق از قیمت‌ها با کارشناسان اورژانس و امبولانس  خصوصی  تماس بگیرید.

آیا اورژانس و امبولانس  خصوصی فقط برای جا به جایی بیمار در تهران اعزام می‌شود؟

خیر. برای انتقال بیمار از تهران به هر نقطه‌ای از کشور اورژانس و امبولانس  خصوصی به محل اعزام می‌شود.

0 نظر