امبولانس خصوصی مجهز آمبولانس خصوصی فوری امبولانس خصوصی تهران | شمال تهران | شهرستان ها

امبولانس خصوصی مجهز آمبولانس خصوصی فوری امبولانس خصوصی تهران | شمال تهران | شهرستان ها

افتتاح اولین آمبولانس ریلی ایران افتتاح اولین آمبولانس ریلی ایران

همه مطالب 06 اسفند 1401
افتتاح اولین آمبولانس ریلی با قطار هم می توان بیماران را جابه جا کرد. با این طرح علاوه بر آمبولانس زمینی و آمبولانس هوایی ، آمبولانس ریلی هم اضافه شد. خرم آباد – به گزارش خبرگزاری مهر : مراسم افتتاح اولین آمبولانس ریلی آمبولانس قطاری وچند طرح پزشکی بهداشتی ازجمله افتتاح آمبولانس مرکز بهداشتی روستای چم سنگر و کلنگ زنی پروژه ساخت آشیانه آمبولانس ریلی بعد از ظهر امروز یکشنبه با حضور ایرج عبدی نماینده خرم آباد و رییس دانشگاه علوم پزشکی لرستان برگزار شد.

افتتاح اولین آمبولانس ریلی

با قطار هم می توان بیماران را جابه جا کرد.

با این طرح علاوه بر آمبولانس زمینی و آمبولانس هوایی ، آمبولانس ریلی هم اضافه شد.

خرم آباد به گزارش خبرگزاری مهر :

مراسم افتتاح اولین آمبولانس ریلی آمبولانس قطاری وچند طرح پزشکی بهداشتی ازجمله افتتاح آمبولانس مرکز بهداشتی روستای چم سنگر و کلنگ زنی پروژه ساخت آشیانه آمبولانس ریلی بعد از ظهر امروز یکشنبه با حضور ایرج عبدی نماینده خرم آباد و رییس دانشگاه علوم پزشکی لرستان برگزار شد.

 

0 نظر